Herberg Thijssen
Spoorstraat 5, 5821 BB Vierlingsbeek
Telefoon: 06-23469071
E-Mail:cafe@herbergthijssen.nl
Huisregels
facebook twitter youtube

Contact


Openingstijden


Route


Ons Privacy Beleid


maarten

Maarten Hermans.

Deurbeleid / leeftijdscontrole

Met bepaalde evenementen en festiviteiten vindt deurcontrole plaats in het oogpunt van veiligheid.
U dient uw volledige medewerking te verlenen.
**U kunt bijvoorbeeld gecontroleerd worden op leeftijd d.m.v. legitimatiecontrole, drugsbezit, wapenbezit. Bij weigerachtig gedrag zal u de toegang worden ontzegd.

Cameratoezicht

Het pand is van binnen en van buiten voorzien van een camerasysteem, die 24 uur per dag actief zijn. Wanneer u onze accommodatie binnenkomt, gaat u akkoord met het maken van deze opnamen.
Bij calamiteiten zullen de camerabeelden zo nodig worden getoond aan derden.

Rookbeleid

Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe rokerswet van kracht. Alle horecagelegenheden dient zich hieraan te houden. In de gehele accommodatie mag niet gerookt worden, met uitzondering van die plaatsen waar aangegeven staat dat er gerookt mag worden.
Waar gerookt mag worden, mag enkel gebruik gemaakt worden van tabakswaren zoals omschreven in de tabakswet. Allerhande verdovende en/of stimulerende middelen mogen niet gebruikt worden.

Ongewenst gedrag

U mag zich nooit schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie en agressief gedrag (bedreiging, mishandeling, vernielen, vandalisme e.d.). Directe verwijdering zal hiervan het gevolg zijn.

Drugs en wapens

Het in bezit hebben van drugs en wapens (ook grote zakmessen en pinnen), alsmede het gebruik ervan en de handel erin is niet toegestaan. Dit geldt voor het gebied in en rondom de accommodatie.
Bij constatering zult u verwijderd worden en zal de politie direct worden ingeschakeld.

Consumpties

U bent verplicht een consumptie te nuttigen. U mag deze consumptie alleen binnen de accommodatie gebruiken.
Het meenemen van consumpties, glaswerk of eigendommen van Herberg Thijssen buiten de accommodatie is verboden.

Voor het café geldt: het meenemen en nuttigen van zelf meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
Bij weigerachtig gedrag zult u direct worden verwijderd.

Toiletgebruik

Toiletruimten zijn bedoeld voor individueel gebruik. Alle andere vormen van toiletgebruik dan daar waarvoor ze gemaakt zijn, zijn niet toegestaan.

Horeca-eigendommen en eigendommen van bezoekers

Het is verboden schade aan te brengen aan horeca-eigendommen of eigendommen van bezoekers. Ook ontvreemding is verboden. Indien u betrapt wordt, zal de schade direct bij u verhaald worden en zal u de toegang worden ontzegd. Wanneer het noodzakelijk wordt geacht wordt de politie ingeschakeld.

Wanneer u eigendommen kwijt bent of vernield zijn, zullen wij medewerking verleend deze weer te vinden. De ondernemer en medewerkers kunnen echter nimmer aansprakelijk worden gesteld hiervoor.

Klachten

Indien u klachten heeft van welke aard dan ook, meldt u dit s.v.p. aan de dienstdoende medewerker.
 
Voor alle zaken die hier niet vernoemd worden, behouden wij het recht hierover direct te beslissen, hetzij conform de huidige wetgeving en de bepalingen in de
Uniforme Voorwaarden Horeca (NL).
Uniforme Voorwaarden Horeca (DE).
Uniforme Voorwaarden Horeca (EN)
.